MONTAJ

Acİl Durum(İtfaİye) Asansörlerİ

Bir yapı içerisinde meydana gelen yangın esnasında, yangına müdahale edecek ekipleri ve kullandıkları ekipmanları üst ve alt katlara emniyetli bir şekilde taşınmasını sağlamak, gerekli kurtarma işlemlerini yapmak ve aynı zamanda engelli insanları tahliye edilebilmek üzere tesis edilen asansördür.
Yapı yüksekliği 51,5 mt’den fazla olan yapılarda en az 1 asansörün, acil durumlarda kullanılmak üzere “acil durum asansörü” olarak dizayn edilmesi zorunludur.
Asansör, aynı zamanda normal şartlarda binada bulunanlar tarafından da kullanılabilir. Ancak, herhangi bir yangın veya acil durum anında, asansörün kontrolü acil durum ekiplerine geçer.